closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

Perzonen Per Transport van hier neevens

58

Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S Hage A:o 178 7al p:s matroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

„Loppersum 1785„ 50op loper _„o

J:o

Adrianus Houtman

N

rotterdam _„ _„ _„o

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 :o _: _ _„o

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785 _:o

Cornelis de Bruijn

Li 2

Johan Zen

Johannes

Willem

Jan Be

Jan Pifff

Cornelis

verpligting, uw Hoog Edelheedens te moeten

Johannes.

informeeren, dat op den 2 Augustus, des

Jan Eng

Theobald

'S nagts Circas2 uuren, Vijff manvand

Christoffel

Gerrebran

Pantjalling D Baars, de wagt hebbende,

Cornelis van

met d’ schuijt zijn Gedrost, en dewijl digt

128 Perrones

bij haar een noord Amiricaans Schip

C

6

ten anker Lag, vermeenen wij, gefondeerde

Suspitie te hebben, dat dezelve aldaar zijn

overgelopen, te meer dewijl dat schip

op aannadering van voormelde kruijssen

direct zijn anker geligt, en onder zeijl gegaen

is, D PantjD visurrus op den 22. Julij I2

alhier g’arriveerd zijnde, zullen wij na gede

„ne reparatie, dezelve weederom na de

be

Hoofdplaats zenden, dewijl wrij d’ baar:

Nage fige

als veel beeter bezeijlt, onder uw Hoog Edeln

J: Partman

heedens goedgunstig welduijden, alhier

met

125

2

1