closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

en

ile

ij

er per

23

weij„

ECao

dSoh

de

n Heer

125

705

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, da to deese

ten deezen Comptoire present bescheiden zijn

met bekendstelling van 't Jaar hunner beve„

de rengot de qualiteiten en Jaarbunger afso„

lute aanstellingtolde ampien die zijttansbekleeden

ver zoonen in ’t geheelt weeten.

1 DE Heer Pieter Walberck V:r Cuilenburg

Vorgali onderkoopmen 1704 koopmann en Eerste

Resident

1 Hendrikvan van Schuler, Uijtregt

1720„ Mattroos A=o 1784 op den koopman pr

en tweede Resident

Jndra aangeland

8:

99

u Hoog Edel verhoogd

_

Naamroll der Gequalificeerdens

—„

welke dato deeses ten deeeen Comp

1 5

toire present bescheyden en in

—:

Waaren Weezen zyn Namentlijk

der aangeland

un Hoog Ed: verhoogd

Koopman en

V.n Cuilenburg

W:J: 60 DE Heer Pieter Walbeeck

1

—5

Opperhiofd

co

1:

——

Onder koopmans

Uijttregt

„„ Hendrik Jan van Schuler

30

en secunde

Jhaargt

Oppermeester

: Gechaagt

Berlijn

Johan Ehrenfried Neijman

36

verhoogt

Boekhouder

Uijttregt

—:

30 Matthijs Kuijper

ondia aan geland

Adsistent

Palembang

Pieter van de Weeteringe buijs

20

en HoogEdelh verhoogd

J:o dito

Hillegondssere„

Cndra aangeland

Johannes Kooij Gerritsz

16

uw Hoog Edelhverhoogd

Sergiant

Louenburg

20

Jacob Seeltje

Andia aangeland

Bootsman

Amsterdam

24

Jan Janse

hun Hoog Ed: vierhoogd:

De

Palembang den 30 Junij 1788

in

IIndia aangeland

um: Hoog Edelhfhoogd: