closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amaa

vende

to

125

D505

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deeze

ten deeden Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beze

de riingot de qualiteiten en 't Jaarbunger af s9„

lute aanstelling tolde ampten die zijhanstekleeden

er zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walberck V: Cuilenburg

toayal onderkoopmen 1704 koopman en Eerster

Resident

Hendrik van van Schuler, Uijtregt

1

1700„ Mattooos Ao 1784 op den koopmansz

10.

en twede Resident

En andra aangeland„

103

un Hoog Edel verhoogd

_:o

zijnde de overige manschappen met t schip de

5

Saanstroom naar Batavia vertrokken niets ver„

„der van aan belangte bedeelen weetende hebb„

—„

wij des eer met de meeste hoog agting te verbijven

ndewaangetand

hun Hoog Ed= verhoogd

1

1

1:

—0

Jrtaorgt

Gechaagt

„elcail Agtbaaren Erstfesten Manhaf„

verhoogd

—.

„ten voorzienige Discreete Heeren Heeren,

India aan geland

uun Hoog Edelh verhoogd

1

Sy dias aangeland

uw Hoog Edelhverhoogd

Palembang

ndia aangeland

uwelEdel Agtbaare en uwel Edelens

Pen Vagulz

hun Hoog Ed: verhoogd:

gehoorsaeme Dienaeren

1788

. :

en

Calbeeck

EIndia aan geland

4

H. J. van Schuler

humm: Hoog Edelh fehoogs.