closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Niets ten teken des levens hebbende, dan drie katjes vogel„

„nestjes, en een koijang vijst, met verzoek dat mijn Vriend het een

en ander gelieve te accepteeren.

Tramat

Geschreven op den 2„e dag van de maand Toemadil Agil in het

Jaar 1201. Zijnde den 11. Maart 1788. —.

Aldus getrandlateerd volgens op gaave van Codja Machomet /onderstondg

Malacca in het Casteel den 28. Maart 1788. /lager/ door my /getekend/

J: van Haak E: G. Klerk

Accordeert

J2

CE. G. Klyk