closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nageden Cort

P „r Heeter

Vrienden /getekend/ P. G. de Bruijn, A. Couperus, I A.

Hensel, F. Thierens, H. I. Wiederhold, C G. Baumgart

en G. Pungel, /in margine/ Malacca in het Casteel

den 22. Maart 1788.

Accordeert

rte

ƒ6 4

J an Saak

Cal: klerk