closeTerug naar inventaris

Transcriptie

145

netto gewigt tegen 98 Catties of 122½ lb: gelijk de kassen een

tijd lang door den anderen gehouden hebben welke 5 Catties eene

uitkoopsminderheid gegeeven heeft van Ra:s 28: 28: 8. die ik in

„Heer dat ter ordre van uwel Edele Gestrenge en wel Edelens

mogen worden gevalideert

§51. onder de met den Hoeker katwijk aan zee op den

11 October 1786 van hier vertrokken Europesche Militairen

volgens een door Capitein vetter geteekende overgezonden

Naamlijst een Corporaal en negen soldaten zig bevonden

hebbende die aan zijn E voor ontfangen 18 p„r stemden

de bet bleeven Rd 19:33:- hebben uwel Edele Gestrengen

en wel Edelens bij veel geEerde rescriptie van den 6 Decem„

„ber daar na gelieven aan te schrijven dat ordre gesteld

hadden ter inpalming van dat bedraagen, zoo is als

nog daar aan niet voldaan en door den Commandant

die post ook onverevend gelaaten, dog de nog onverreeken„

„de 31 p„s Htemden met de Philippine aangebragt in

het begen dezer Maand met rd„s 33: 43: 8: betaald

nevens nog rd„s 300: 29: 8 voor met de Pantjallang Bli„

„ton ontfangen Lijwaten tot Monteeringen, zijnde dus

door zijn E alles geliquideert op voormelte 18 p„s Stendenn

§ 5 D uit den Hoeker Katwijk aan Zee is in hoope van

uwel Edele Gestrenge en wel Edelens Goedkeuring aan den

Luitenant Meijer ten behoeven van de bark de Standvas„

„tigheijd verstrekt een ijzer tros van 4 d=m tot Pardoens en

draai reepen

553 Nadiem den voorraad aan Contanten ongemerkt aan

gegroeed is tot Rd„s 8451: 46 den maandelyksche ontfang

voor verkogte Amphioen, buiten de nog in te Casseeren ge„

heeden

„regtig bedraagd Rd„s 1120: 40:- en de tegenwoordige uitgave zelden

boven de 1700 Rd„s Smaands belopen ben ik in ’t vertrouwen

van uwel Edele Gestrenge en wel Edelens geEerde approba„

„tie en ter vermindering van de Restanten hier, te raade

geworden