closeTerug naar inventaris

Transcriptie

opie

gegaane en Aangekomen

Brieven naar en van den Capitein

ter Zee Arie wimonse koek, com„

„mandeerende het voor Riouw

leggende Comps schip

t buijstuynen.