closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan der Cijptij tor Zae

Arie Simonse Koek

Commandant van Comps Zee„

„magt op de reede van

Rioue.

Manhalte, Proome,

BBij onten hier neventgevoegden brief van den 21. September bad

„leden, die met het scheepje de Jonge Orangeboom afgezonden, dog te

rug ontvangen is, alzoo dat scheepje wegens geleden schade aan

zijne rondhouten zijne reize niet heeft kunnen voortzetten, zal

uwE. blijken dat hetzelve geschikt is geweest ter versterkinge van

Comps. Zeemagt ginder.

Wij zenden nu in zijne plaatze naar derwaarts de kotter

de Latriat, en houden voor herhaald de order, bij den gemelden brief

gegeven nopens de pantjallang Bliton.

van eenen Chinees, die ons de tijding bragt van UwE. arrivenent

op de reede van Riouw, te gelijk vernomen hebbende, dat uwE.

den geweezen Capitain der Aimuische Chineeschen aldaar zing

Bienko, die aan de Compagnie altoor getrouw geweest en door

Radja vonmogong weggevoerd, dog met zijn verlof wedergeken

is om zijne gambertinnen op te neemen, in arrest gezet halt,

beveelen wij uwE hem niet alleen direct weder op vrije voeten te

stellen, maar hem ook voor zig en zijne familie tot den bijaaen

priis