closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

47

Vlijvende voor het overige na groete

(onderstond) UwE. Goede Vriend (Getekend) L. G. de Bruijn, (in margine

Malacca in het Casteel den 22. October 1787.

Aan den Capitain ter Zee

Arie Simonse koek,

Commandant van Comps. Lee„

„magt op de reede van

Riome.

lij

Manracte, Proome,

De pantjallang Politou, die weder naar Riauw vertrekt, dte

ons aangebragt uwE. Schrijvens van den 18. October laastleden, beneven

de duplicaaten van UwE. brieven, gedateerd den 20. en 26. September 1

„voorens.

Aangenaam is het ons geweest uit dien van den 20. September

waar van het origineel tot heden agterblijft, te verneemen, dat bij uwd.

aankomst te Riouw 'er nog eenige vreemde Natien, nog Boegineesche

meer waren, nog zelfs met de sulthan en zijne Grooten

Wij approbeeren dat umb: van de gevonden manschappen op de

twee baloos, welke s ragts tusschen den 25. en 22. September bimen

de rivier wilden loopen, dog door den Gezaghebber van de pantjal

„lang Bliton daar in verhinderd, en aan uwE. gezonden waren,

din Chinees los gelaaten, dog de zeven inlanders, die voorgaven onderdg

„nen van den sulthan te zijn, in verzekering genomen heeft, ee

gelasten