closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Comps. dienst geweest, Wel-Edele Gestrenge Heer, volgens uwe wel Edele

geƫerde order, heb ik den Capitein Chinees Ting Bienko weder na de wal

laaden gaan, de eerste Capitein Chinees moet zekerlijk geen goed vrierd

van hem weezen, terwijl hij zoo veel op die man te zeggen hadd,

ik twijffel niet of de Capitein Chinees Ting Bienko is heel wel te

vreeden met de behandeling van wij wegens zijn zervoor.

Heden wierd bij mij aan boord door den Gezaghebber keer gezonden,

een boeginees genaamd Mado, dewelke in Comps. dierst is geweest,

en over is gegaan naar den zulthan, Wel-Edelen Gestrenge Heer

kan niet manqueeren om deeze aan uwe wel Edelen te zenden met

de pantjallang Plitou twijffel niet of uwE wel-Edele zal

van hem een goed berigt kunnen krijgen, wegens den Sulthan

als ook van Radja Toeika moeda.

En hoope van aan uwe wel-Edele geeerde orders te hebben

voldaan heb ik de eer mij met schuldige eerbied te noemen

(onderstond) wel- Edele Gestrenge Heer (Lager) Uwe wel- Edele

Onderdaanige en gehoorzaamen Dienaar (:getekend) A. S. Koek

(in margine) In het schip Huisdinnen den 18. October 1787.

Wel- Edele Gestrenge Heer

Den Wel-Edele Gestrenge Heer

Pieter Gerardus de Bruijn,

Gouverneur en Directeur van Malacca

Den ondergetekende Capitein kan niet manqueeren om uwe wel Ede

te communiceeren dat op den twaalfden deezer alhier ter Reede van hiord

is