closeTerug naar inventaris

Transcriptie

491

De Sabandaar te Malacca Reijnier Bernardus Hoymst

van Papendrecht schrijft ten ordre van den Heer Gouverneur

en Directeur Pieter Gerardus de Bruijn deezen brief aan

zijnen vriend den Laxamana van Pera, om bekend te

maaken, dat zijn Ed: een brief van den Laramana ont„

„vangen heeft, en de daar ingemelde 135.— sp: reaalen

die door Comps kruissers aan eenige Peraeers ontnomen

dog weder in gevorderd: zijn aan den Commandant van Comp:s

Bezetting zendt om den Laramana ter handen gesteld te

worden, laatende teffens tot een geschenk den Laramana

toekomen een rol gebloemd geel armozyn

Thamat

Geschreven in de Fortresse Malacca den 23 Maart 1787.

/was getekend J R: B: K: van Pappendrecht

Aan den vaandrig militair Godhart Diedenhoven

Commandant der Nederlandsche

Bezetting

Pera

Derzaame Proome

De pantjallang Banca heeft ons aangebragt uw E brief

van den 15 Februari laastleden

De daar nevens gezonden Eesch van 3000.– sp: reaalen

een kas amfioennen diverse benoodigd heden wordt voldaan

met de pantjallang de Philippina blykens het deezen bij gevoeg

Cognossement, boten uitgezonderd, die wi niet meer in voorraad

hebben en waar voor uwE derhalven tot dat wyze van Batavia

erlangen geld moet verstrekken tegens agttien stuivers het pond:

Behaeren:

85