closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Anthoni Colberg, Hendrik Jansen Iohannes Dossum

Joh: Godfreed Zelle en Lambert oberink hebbe meede gemoo„

„men S E Compagnies Schepprauw 4 Gewoeren zonder Banjo„

„nets 1 p:s Houwer 4 Patroon tassen en 48 ps Scherpe patroo„

„nen Meerderwapens Laatt ik Noort op brandwagt meede

Neemen, terwijl de brandwagt telkens byt fort over ten

Ankerleggenen met zoo veel wapens wel afkomen

om direct Nog een Comando Europeeschen agter aan de

Deserteurs te senden hebben niet goed geoordeeld

St morgens hebben den Laramana Laaten vraagen om Een

vaartuig en Manschappen dewelke hy mi terstond gesonden

heeft, en ook direct vertrokken zijn om de deserteurs te agter

haalen, waar van zij vijf Man digt bij Laroet ontmoed

hebben deese hebben sig goed willig aan haar leeden overge„

„geeven, dewelke zy mij ook den Elfden Mayweder om aan

6

't fort hebben gebragt, met ’s E: Compagnies schepprauw 3 p:r

Geweeren 4 patroon tassen 1 Htouwer en 23 ps Scherpe patrooren

ik vroeg waar de vitze Corporaal was, die waar door andere

Maleiers waar van de Europeeschen den tweeden dag in de

baay dinding hebben willen Rist koopen met een Asse gry

Dood gestooken en met zijn Geweer uit de Prouw in zee gevalen

de andere vijf mankomen tans meede over Als Arrestanten

om sig by uwel Edele Gestrenge te verantwoorden het welke

Zij aan mij verzogt hebben

De soldaat Lambert Oberink zin geweer is by zyne

Desertie aan het fort geblerven, maar door hem bevoorens

vernagelt het welke tansmeede oversende

volgens orders van uwel Edele Gestrt om aan de

Bezettelingin te betaalen voor olyven olie tegens agtirn

stuijvers de kan, zoo hebbe ander welmenig van uwel

Edele Gest: aan ieder Man agt stuijver betaaldt voor

zyne Maandelikse Rantzoen terwijl zy alhier altoos

’t te kort komende of niet aan handen zijnde agt stuijver

daar voor gekreegen hebben

De kinder pokjes Grasseeren alhier nog zeir stuk

De