closeTerug naar inventaris

Transcriptie

229

wensch vervuld wordt, den vervoer van dat mineraal nimmer„

„meer plaats vinden zal, vermits de Compagnie agtervolgens

d

het Contract gehouden is op Zee te laaten kruissen dewijl

d

ik de magt niet heb om kruissers uit te zetten, ik verge„

„lijk mij bij een Vrouw die wanneer de muuren van haar

huis digt en goed is zeer zorgeloos kan rusten.

Hoedanig het best is de tin sluikerijen tegentegaan heeft

mijn Vriend naar deszelfs doordringend verstand ten goeden

geoordeeld, terwijl ik vernoomen heb dat men op Poeloe Pinang

agt en Veertig reaalen voor de baar betaald, en om dit te„

„gen te gaan ben ik van gevoelen dat mijn Vriend de prijs

van dat mineraal tot veertig reaalen per baar gelieve te laaten

rijzen dog dit is mijn verzoek niet, mijn Vriend kan dit wel

nagaan en overweegen ik zal aan mijne zijde zoo lang zon en

en Maan haaren glans niet verliest het Contract met de

Compagnie niet verbreeken.

Niets ten teken des Levens hebbende dan eenlijk

4. —. Schuiten tins, dewelke ik verzoeke met genegenheid te willen

accepteeren

De Thamat

Geschreven op den 15. dag van de maand saffar in het

Iaars 1202. Zijnde den 27. November 1787.

Getranslateerd volgens opgaave van Codja Mahomet /onder„

stond) Malacca in het Casteel den 14. December 1787. /Lager/

door mij /getekend) I. Van Haak E: G. Klerk

Accordeert

A Saat

P= 20 let6.