closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

11

11

den s

7

11.

12.

April

boo Picols Cuutjoe

300 p=s Planken

5 Coijangs rijst

Dulla Maleyer woonagtig tot salangoor per een kakap gemonteerd met

Rantakken 3 snaph: 1 Donderbus en bem=t met 6 Coppen in u dagen van zijn

woonplaats hier g'arriveert brengt aan

600 p=s drooge Vissen

lebe Momat, Atchiender woonagtig tot queda per een Pantjallang bem=t nt

13 Coppen in 8 dagen van Alchien hier g'arriveerd brengtaan

4 Coijangs Rijs

10

Pady

Panghoeloe Awang, Maleijer woonagtig tot Rirouw zendeling van den sul„

Ihan Makmoet per een Kaxap gemonteerd met 2 Rantaoken 7 Donderbran

bem=t met 18 Coppen, in 8 dagen van zijn woonplaats hier g'arriveerd sonder haee

Baeia Bouginees woonagtig tot Riouw zendeling van den sulthan Mar

mat, per een kakap, gemonteerd met 2 Rantakken e Donderbussen 7 snapt

„lord voer en bem=t met 12 Coppen in 8 dagen van zijn woonplaats hier giarri

veerd sonder lading

Binghian, Chinees woonagtig tot Riouw per een pantjallang gemorden

met 7 Rantakken 4 snaph: 1. Donderbus en bem=t met 13 Coppen in 12 dag

van zijn woonplaats hier g'arriveerd brengt aan

7. Coyangs Rijst

2 Correl Sago

30 Pikels poeder suijker

15 Sonnen lamp olij

Chinees woonagtig alhier per een pantjajap gemonteerd

Ian Potjauw

meta Rantakken & Donderbussen, 6 snaph: 4 londvoers en bem=t met

10 Coppen in 15 dagen van Campar hier g'arriveerd brengtaan

booop=s Handrottings

Iambijsche handrottings

4000

den 13.

1„

11

den 1.

23

18

21.