closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kleding van de impotenten en Slaven, item

van rd„s 26221: aan den binnen Regent voor

verschot van diverse benodigtheiden, zo is verstaan

dientwegen van de gem: Buijten Regentien

nadere Eencidatie tevorderen, met spe„

„cificque aantooning weeke goederen voor

de voorenstaande Rd:s 1158: 24: ingekogt en op

wat wijze, aan hoe veel persoonen en voor

hoe veel tijd die ende verdere verstreckingen

gedaan sijn, item waar in het verschot van

den binnen Regient bestaan heeft, ten

einde daar op in’t vervolg het nodige te

besluijten, dog intusschen de gem: staat Reek:

bij het daag Register deses Casteells, onder

den datum van heder, te laten insereeren

besluijt omtrend hem

Gesprokien zijnde over het Emploij derx schee„

Emploij der scheepen

in Souratta

„pen die deesen Jare so van hier als uijt Cchina

naar Souratta vertrekken, zo is op de propo„

sitie van den heere Gouverneur Generaal be„

„sloten den Directeur en Raad aldaar aan

te schrijven, om indien zij niet tegenstaande

de desen Jan, volgens Resol: deeser Regee„

„ring van den 23:' maij Joleeden, gedane besen„

„ding van Een schip over Cormandel en Ben„

„gale, en een direct naar het roode meer, oordee„

„hien dat de versending van Een schip opvragt

uijt Souratta na Mocha de vereischte voordeelen

zal