closeTerug naar inventaris

Transcriptie

toe sij door de princen veroordeelt, mitsg:s

sij vervolgens inde ketting heerwaarde werden

overgesonden, den naar Cabo de Goede hoopwerden

gerelegeert.

depetitie uijtt patia Geresumeert zynde d’ ingekomene Generaale

Noor A:o 1754t

approbeeren

petitie van contanten koopmanschappen

en behoeftens uijt het Patria voor den

Iare 1754 zo is verstaan deselve t' approbeeren

en sodanig naar Nederland te laten afgaan

zig te conformeeren Laastelijk is verstaan zig te conformeerien

midt een missive aan

de heeren 17en eente met een missive aan den Edele Hoog Agtb:

approbeeren twee

driefjes, aan de k„ eeren 17=nen in’t Patria door den heere Gou„

mers zeelanden

verneur Generaal geconcipieerd, om met

Amsterdam item

een aan de Caabse mi„

„het voor afvertrekkende Schip De Her„

tist.

Fules afte gaan, en t' approbeeren twee

briefpes aan d’ Edele Agtb: Heeren Be„

„teinthebberen ter kamer Zeelanden Am„

sterdam, ingesteld door den heere Ehrec„

„teur Generaal, en een briefje aan den Gouver„

neur en Raad aan Cabo de Goede hoop, door

den Heer Raad Extra ordinair Van Bazel

ontworpen.

Batavia Jn't Casteel Dato voorsz: /:was

getekent:/ J: Mossel I: v: S: van Gollenesse,

I: M: Chuijsenaar, A: van Broijel, I: v: der

: V: De Velde,

Waeijen, P: A: v: der Parra,

Van Rheden, A: denijs, h:t van Basel, en S„s taillefert Secret:s

Vrijdags