closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verder versogte t ontzeggen nademaal het

g’allequeerde daar omtrend niet Satsfac„

„toir is

den Jong adsistent bisschop

Of het versoek van den Iang adsio„

en boekbinder wiedler

naar Nederland verlost

tend Jan Bisschip en Boekbinder Ru„

„dolph Wiedter is verstaan deselve te pec„

mitteeren om behoudens qualiteit en

gage te mogen Rpatrieeeren, also den

eersten alhier altoos siekelijk is, en den

Laatsstieen sijn verbonden tijd heeft genoeg„

„saam uijtgediend

—.

Lodeneijk Jans:t nog twee

Aan den boode van Commissarisen van

maanden procongatie te

„E

verleenen boven ’t gestelde

termijn van een Jaap tot te uwelijkse en kleene Gerigts zaaken Lo„

prosecutie een absolvee„

van zijn g’impekeer„ dewijk Ians: is verstaan volgens zijn big Re„

de revisie &:a inde zaak

6

contra Anthonij van

„ste gedaane versoek te veroleenen prolan„

den Broeke qq=

gate van het hem ter sessie van den 20:

April deeses Jaars gestelde termijn van

een Jaar tot het vervolgen en voldongen

der door den Supp„t g’impekeerde Revisie

en het versoek van adjuncten reviseurs

inde bij Resel: van dien datum vermelde

zaak contra Anthonij van den Broeke

99e, ende sulks voor den tijd van uijtterlijk

twee maanden, om gevolgelijk, binnen peer„

„tien maarden, in Steede van een Iaar na

de pronuntiatie van den Sententie in Cas