closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zeker berigt van deconnaire Gecommitteerdens in de Suijker Pakhuijsen

„mitteerden vernopens de

gesteldhuijd van zekerde Hermanus Blom en Dirk Houttuijn,

vaatjes vermilieoen

de Camer zeeland

toe tezenden

waar bij zij, in voldoening van het Geresol

„veerde op den 20:' Junij Jongstl:, verklaren dat

de bij besluijt van dien datum vermelde

drie vatjes permilioen, Gemerkt No 31

bij opening niet vol waren bevonden,

zo is verstaan het gem: berigt in Copia au„

„thenticq aan d’ Edele Achtb: Heeren Beming

hebberen ter kamer Zeeland, toe te zenden,

tot haar Edele Achtb: Speculatie.

de gestelde borgtagten

Geresumeert sijnde een iengediende acte

door den na’t patria

verlosten Baas zeil

van borgtogd door den baas ten Eilande

maker Tinnekens

taccepteeren

Ourust Arij Hendrikz: Hanegriefts

en den commissaris van den bank con„

rant Simon Iosephe voor den op zijn

vertrek naar nederland staande baas der

Zeilmakers Barend Tinnekes, ten

behoeve van de Comp Gepasseeert, inge„

„volge de Resol deeser Regeering van

den 10: Iulij des Jaars 1750; zo is verstaan

deselve als sufficant t' accepteeren

en in de Grote geEdkamer deeses Casteels

telaten bewaren.

dien na nnderland

Tot fiscaal van de Retour vloot is

verlosten adsistent

Luberts tot fistaal

verstaan aan testellen den adsistend Ian

der retour vloot aan

te stellen

Fredrik