closeTerug naar inventaris

Transcriptie

schadigt zijn, in dien nag verstrekbaar zijn,

inde kleene winkel telaten overbrengen

en anders telaten voor reekening der

Gelm: administrateurs die voor so

hen total bederf hadden behore zor„

ge te dragen, mitsg:s de 1000. ld: blitens

ijzer ao 1749 p:s ’t schip Hartenlust

van Palembang ontfangen als son„

„der navragge Leggende, item 137: p„s

Cormandelsche breede houweelen of man„

oetjes in den voorleeden en desen

Iare van daar aangebragt, en meede

door haar opgeeven als uijt hoofde

van derselver Swaarte en slegte consti

tutie gants ongewild sijnde tlaten af„

„geeven in het ambagts quartier, den ten

dienste van de Comp:e g’Emploieert te wede

notitie der geld resij„

uijt een ingekomen beregt van den

tanten onder gisteren

Eersten opperkoopm: deeves Casteels

Van Riemsdijk, Specificq aantoonen„

„de de Restanten van Gemunt en on„

gemunt Silver in de grote Geldkamen

en van duijten in de pakhuijsen bezij„

„den de waterpoort deeses Casteels

op gisteren berust hebbende, is verstaan in

desen t noteeren, dat deselve te samen

bedraagen ƒ1059934:18: 8:

Geresumeert Sijnde een Crimineelapo„

inctement