closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nog in Jndia en te vinden zijn, dag in

opsigte van het verder versogte Eenlijk

t' accordeeren, het Laaste Lid, alsoin

het inhouden der Solde Reekeningen

mitsg„s

geene noodsakelijkheid resideert, wet hier van

aan het voors: opperhoofd bij Extracte deses

maar heem sijncess ter narigt kennis te geeven en den selven

ve voorh

telaten belesten voor ’t overige tequalificeeren, de Cadets

Successive voor hun Jaarlijks genot zo

van kleederen als andersints, volgens op

„gave van curatoren, op Reeck: t

belasten

aan d’acadsiie dp Gereflecteerd sijnde op die gedane verkla„

marine toe telaggen

Een der de van d

pugten van de hens„ring door den Gem: Curatoren by voorsz

vegterijen waijan

Extract Resolutie, dat zij alhoewel

En rongings

hunne gedagten, in conformitie van het

aan hen gedemandeerd ter sessie van den

10:' aug:s deeses Jaars rijppelijk hadden Laten

gaan over deweegen en middelen die

gevoegelijk zouden kunnen ingeslagen en

gebruijkt werden om het fonds van dat

huijs tevermeerderen en de Lasten van

het selve tweerminderen, zij tot het een„

„ste geen ander Expedient hadden weeten„

uijt te dienken, als dat d’inkomsten

van de pagt der hanevegterijen, die

volgens het Geresolveerde op den 7:' 9ber:

1732