closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de pagten van de Eersten Secretaris deeser Regvering

waijangs En ron„

„dings separaeren ontworpen billet of advertissement aan„

„gaande de te doene geneerale verpagting

van alle de Jaccatrase Damainen

voor a:o 1753 teegens Saturdag den 30:'

deeser, is verstaan niet alleen de pagt der

waijangs en Rangings van den anderen

te separeuren, en bij d’ aanstaande ver„

„pagting ijder in’t bijzonder te laten op„

„peijlen, maar ook bij de conditie te

En niemand da

„bepalen, dat niemand dan een chi„

en Chinees berdte

„nees de pagt van de waijangs, en

dEen alleen een inlt

a„

der de laatste tela

ten mijnen

geen Chinees, maar alleen een inlander

die van het Rongingen en tandacken

zal mogen aanslaan, aangesien daar

voor militeeren deselve Redeenen

waar om men, op den 16:' xber: des

Iaars 1743; heeft goedgevonden weder

bij de notificatien van de verpagting te

laten influeeren, de clansule dat

niemand als Een chinees de pagt

van het hoofd geld. der chineesien

zal mogen mijnen, gelijk Eenigen tijd

voor den opstand dier natie ingebruijk

geweest was, mitsgaders daar van de nodi„

ge mentie te maken bij het voorsz ad„

pertissement, het welke voor het ov„

„rige