closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

297

so veel het gebruijk van de moocker„

vaart als van de Pangerangse weg hebben,

item de Eijgenaars der Landen geleegen

tot aan de post ankee ingevolge haar

Eerw:s voorstel, een ieder naar d’in, in door heemraden

equotiseeren.

„komsten van zijn Land Even reedig t

quotiseeren, voor het kcostende vande

voors: nieuwe en zo 't schijnt utile en

necessaire doorgraving, naar dien

het selve niet meer dan billijk

en haar Eerw:s fonde in verre na

niets sufficieerende is, om daar uijt

bij continuatie zulke sware ongel„

den goed temaken

=besluijt omtrent

Voorts gesproken zijnde over het

de verkete het

geene Heemraden bij derselve Resol onderhoud en’t

uijt dieping der

wegen bru

komen voor te dragen, in opsigte

en nogslooten in

d:o omme en boven

landen door heem

tot de verbeetering der weegen en brug„

raden Enn particu

„lieren.

„gen, met betrekking zo tot het

geene dientwegen gezegt weerd, bij d’ in

structie voor dat kollegie, van den

23. Julij a„o 1680, als tot den teneur der

Resolutien deeser Regeering van

den 8 Julij 1685, 23:' 7ber: 1744:, 28:' ap:l

1705., 22:' maart 1708., en 29: aug: 1730.

en haar Eerw:s daar op gefondeert

versoek

S

285