closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek dat het deese Regeering behagen

magten ten voors: Eijnde te stellen Eenig

fonds en ook door middelvan een billet te wil„

„len Renoveeren het g’arresteerde ter voorsz sessi

van den 8:' Julij 1685: dat een iegelijk der bata

vische ingelanden de gemeene Heerenwegen,

sloten en muuren binnen zeekeren tijd zal

hebben schoon te maken &:a zois goedgevonden

alle degemeene brugghen die binnen de

posten m„r Cornelis, Pangerang en de Grote

maron de seggen door Heemraden uijt haar

fands te laten onderhouden, zonder daar

onder nogthans, te compretendeeren de

particuliere bruggen die deese of geene

mogte geleegt hebben om op hare Landen te

komen dan weel om Eenige andere reedenen

thij hij dat zij dies onderhoud hebben aangeno„

„men of niet, ten ware Steemraden desel„

„ve oen hunne noodsakelijk, als gemeene brug„

„gen considereerende dies Reparatie op caa„

genomen hadden, of in’t vervolg goedvenden mog„

„ten teneemen, dog de bruggen daar boven

Leggende alle voor particuliere tehouden

die dan ook door d’ingelanden ieder in’t

zijne buijten Eenige Lasten van Heemra„

„den in goede staat van gebruijk zullen moeten

gehouden Ja selfs in zo verre op gemeene

gebragten

heere weegen geleegen zijn, bequaam gemaakt

werden