close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0007

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aen den Ed=len heere Cornelis

Speelman, gouverneur generael, en

de Ed=le heeren Raaden van Jndia

le

Ed=e Gestrenge Erntfeste hoogachtb

manhafte, wijse voorsienige seer

genereuse heeren,

Ed=le, En hoog gebiedende heeren

Op den 14=e augustus is onsen laesten

aen u Ed: ho: a=t geweest, en afgegaen

met den burger vaendrig theunis Claes=

soet, die wij verhopen voor de receptie

e

e

deses bestelt sal wesen, daer van de copie

volgens gewoonte hier nevens gaet,

ons aen deselve eerbiedelijck gedragende,

Dienende desen verders ten principalen

tot geleijde vanden Oppercoopman mons„

Johannis keijts, die volgens u:E:d: Ho: a=t

ordre p=r jaght 'thuijs te Cleeff benevens

zijn familie na batavia compt, gelijck

met dese occagie niete derwaerts vertreckt

den Notaris fredricq micholt, en zijn

famikie, jtem de huijsvrouw van den

schipper Juriaen aggies, die den al„

mogenden behouden reijse believe te

verleenen,

wij hebben mede niet ondienstig geacht,

u Ed=le Ho: a=t te notificeren dat wij op 24=e

of

1:

afgegaan missive met den

Corger Vaendrigh Chounis

claesz Soet,

den operkoopman Mons.r 7

keijts, comt benevens zijn

familie na Batavia, gelijck

mode den Notrs fredrick

michault, en zijn famchie, mits„

gaders de huijsvrouw van den

schipper Juarien aggis