closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

wonderen, want men soude seggen dat die

drooge specerijen nog al vogtigheijt in het

schip soude nae trecken, met dese voors=

fluijt is hier mede wel aengekomen den

Opperkoopman S=r Albert van brengel

benevens desselfs familie, om den opper

koopman s=r reijts te vervangen gelijck

wij uEd: Ho: a: bij ons schrijvens van den

14=e augustus met den vrijburger Theunis

Claes= soet hebben genotificeert dog de

veertigt millitairen die daer mede stonden

over te komen, vernemen wij dat om meer„

der belangh te rugge gebleven zijn

namentlijck de ontstaene revolutien tot

bantam, dat wij ons moeten getroosten

Belangende de besendinge na Arouw, om

de vereijste redressen te doen jegens de

Oosterse rooff negorien Cabroro, maririj,

en wattele, nevens die van Torvoerij be„

lieven uEd: Ho: a: gedient te wesen, dat

wij zulcx sullen trachten intwerck

te stellen, wanneer die plaetsen best

te bewaren zijn, en soo wij bericht

werden inde maenden maert, ende april

gevoegelijckst geschieden kan wesende

onse vrijborgers, die daer toe wel incline„

„ten hebben met der selver vaertuijgen

p

11

arrivement van. d oppercoopma

S=r albert van Breugel, met

voorsz fluijt

wegens te rugh blijven

van: 40„ militaren

1

nopende de besendinge na

arouw om de vereijste regdresse

te doen gegens de oosterse woff

negorien etc=a,

'tselve sal intwerck gestelt

werden, wanneer die plaetsen

best te bevaren zijn,

inclinatie deser borgerij

daer toe/