closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Poelo=aij.

Aenden Coopman Mons=r Nicolaes

de Lamontaigne.

Persame, voorsienige, discreto s=r

de adsistenten de haes en tipens, sijn beijde

hier wel overgekomen, den eersten is geplaest

op Ourien voor opperhooft en den tweeden

9

op onse secretarij, nu inpassant dat de

Chialoep hamburgh na p=o rhun vertreckt

om van daer te halen een Ladinge houtskolen

voor de smits winckel, soo comt nu

over, den adsistent Aernout vander

welle met sijn huijsvrouw en bagagie,

om aldaer sijn dienst als substituijt fiscael

waer te nemen, ende oock verders alles

te doen wat een adsisteur behoort waer te

nemen, achtervolgens ons Laetse schrijvens,

UE: sult aen hem van alles adervententie

doen, de zake des Comptoirs aldaer

betreffende, niets uijt gesondert, soo comen

hier nevens oock over volgens uE: Eijsch

25: dubbelde bossen rottangh java, meer

van nooden wesende, kundt die Eijssechen,

de chialoep ontlost wesende, sult deselve

sijn reijse

de