closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sijn reijse verders na poelo=Ahun Laten

volbrengen

den chirurgijn Jan de proost kan uE: op

sijn versoeck, een sprongh tochjen herwaerts

laten doen, Eijndigende sijt na groete godt„

in genade bevolen, onderstont UE: vrundt

was geteijkent Willem van Zijll in

margine Banda Nassauw den 3=e maert 1623„

Wayer.

_

Aenden onderkoopman d=o

Willeboort Willeboortsz=

Persame Vrome, discrete. S=r

uijt UL: Schryjvens van den 15=en deser is mij

gebleken. hoe verradelijk den gecondemneerden

Leendert steijn, den Corp=l Pieter jans: met

een bijl gekapt heeft, waer om uE: den

Chirurgijn petifilsz: na rossigijn gesonden

had, om de woude te verbinden, dat seer wel

gedaan is, maar sal besorght moeten

werden, dat den gegiesten hier aen het

Casteel verschijne, ten Eijnde op hem, ter

degen gepast werde, oock sal uE: goede

ordre en Last moeten geven, op dat den

delinquant met prauwen ofte andere

vaertuijgen, na de cust van Ceram

te

2

145