closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ker

door den heer Commissaris Robertus

Padt=s Brugge toegesonden om daer

op de negorie wammer geplaetst te

werden, welckers ingesetenen, daeromme

onlanghs in Banda hebben doen versoeken,

recommandeert desen man aen de hooffden

der negorie datse hem met gunstige

ogen believen aen te sien, en hem behulpsaem

willen wesen, met het maken van een

1

huijsien etc„ neempt met eenen op de

goederen die van ’sComp=s wegen bij de

residentie plaetse berusten, en off den Cerg=t

daar bij niet te kort kompt

Verders wert UL: gerecommandeert pertinentelijk

te vernemen nae de moort A=o 1680: begaen

door de inwoonders van negori Tomoertjaen

persoonen van jost Bartels: Poolman, en

etiene marchier, die doenmaels met Carsten

Jans. en sijn Chialoep daer in de revire off

kreeck geweest sijn, hun met goede voor„

„sichtigheijt, ende wel op hoede wesen: afvragen,

wat redenen hun bewogen hebben om de

voorn: persoonen om het lever te brengen

alsoo onse heeren gebieders ul: Expressel=

verte

149