closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ide

wel geevertueert hebben, deelt uE: provisie

behoorlijck uijt, en ten Eersten geeft rantsoen

water om in dese stilte niet in groote ver„

„legentheijt te geraken, Laet 'smorgens en

savonts de gewonelijck gebeden doen, op dat

godt de heere UE: reijse voorspoedigh make,

zijt hier mede een voorspoedige en behouden

reijse nevens godes geleijde toegewenst, in margine

1

Banda in't Casteel nassauw den 29=e maart 1665.

was geteijken) Willem van Zijer, A: van

Breugel, Ioh=s de Hartoge, Adriaen van Rooijen

en Pieter Craan

Ordre off Instrutie Waer naer

den vendrigh Pieter Ben varende

I=r 't Jacht de javaense bode

nae de kust van Ceram

tot het Ruijlen van Sagoe

sich sal hebben te Reguleren,

dewijle de E: Comp=s bij voorraet goetgevonden

heeft, om deser provintie van een goede

„ul

quantiteijt sago te doen versorgen, soo sal van

10

desen morgenstont sigh t: op het voorsz=

jacht vervoegen, het ancker doen Lichten en de

reijse

151