closeTerug naar inventaris

Transcriptie

soude opmaken, eijndigende sijt hier mede

na vrundelijke groetenisse godes hoede

bevolen, onderstont UE: vrundt, was

geteijkent Willem van Zijll, in margine

Banda Nassauw den 23=e April A=o 1683

Batavia.

Aen: Ed=e Heere Cornelis Theelman

Gouvern=r Generach ende de E: E:

Heere Raaden van Indien,

Ed=l Guijtringe Erntfiste Hoog

Acntbare, manhaste, wijse, Voor„

„sinige Genereuse Heeren

A=o en Hoogh Gebiedende Heeren,

het fluijt= scheepjen nederhorst is den

8=e deses voor dit Casteel over de kust

van java Comen te arriveren ingeladen

hebbende een quantiteijt van 58: Lasten

arrivinent van tfluijt

scheepie nederhorst)

witte Javaens: rijs die ons seer wel

te stade sal comen in onsen soberen

voorraedt d’opperhoofden van voorn

scheepjen

P