closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de heete koorts gaet hier mede

dapper in swangh.

den boeckhouder lobs staet na

kisser versonden te werden.

en buijten pericul over te brengen

sullende niet min rugmte manqueren

voor den Commersen berghsteen,

Wij vernemen tot ons Leetwesen, dat

de heete koortse aldaer seer grasseert

waer door veele persoonen ten grave

werden gebracht, welcke sieckte hier,

mede dapper in Twangh gaet, werdende

de meeste huijsen met die quale besoght

bevonden, dogh van sterfte hebben

nogh geen oorsake om te klagen wij

willen hopen en godt almachtigh bidden

dat het sijnen heijligen wille zij desselfs

slaende handt van ons affte weren,

en ons voortaen gesondtheijt te ver„

Eenen

den boekhouder Lobs staet in korten

te trouwen, met de wed=e van: Boeck„

„houder pitavin, daer Eijlange mede

verlooft is geweest, sullende nu het

laetste gebodt hebben, den selven

staet nogh na kisser versonden te werden,

als een cialoep daer toegemist kan

werden,