closeTerug naar inventaris

Transcriptie

boombrood van daer te haelen waer

aff p=r naesten omstandiger sullen

kunnen schrijven soo wij gelooven;

Esal ondertusschen geentsints aen onse

schuldige debvoir manqueren om bij

voorvallende occagie t respect der E

Compaigie, en jntrest vande arme.

menschen soo veel doenlijck te besorg

naer uijtterste vermogen,

Gjagt Poulermu, en de fluijt voorsigtig

heijt de reijse naer batavia aengenomen

hebbende wenschen wij desselfs behouden

vaeren uijt onse jnnigste genegenheijt

uE E: voor die milde Communicatie

genegentlijck bedancken,

Gelyck den Gouverneur Lobs in

zijn E perticulier uE E=s jnsgelijcx

voor desselfs heijlsaeme wensch ontrent

zijn E persoon, en bedieninge van

goeder herten bedanckt,

Deselve sal int reguard van den E heer

Commissaris