closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ni

ijsen

ie

veed

er

beuselom tot Larique, ondercoopman Sosua„

40

brakonier guarnisoenboekhouder, en gesw

Clercq Goverd muilendonk alhier overleden,

Ende alzoo ginds naart schijndt nog is

verbleven en sulx buijten bedieninge, den

boekhouder Johan= tobs en dat dog geschikt

zijn om versonden te werden den onderkoopm:

d’' Hoog en adsistent Walles zoo moogen dese

alle ons wel herwaards aangesonden, dog

den Eerstgen: ongetrouwdt, zoo bij aldien nog

los en ongebonden is, anders mag hij aldaar

wel verblijven, unnende ingevallen hij over„

„Compt, wel een ander bequaem borst

vande pen, onder 't selvige last briefje naar

kisser werden gesonden

hier mede

E: Erntfeste, agtbaare, manhaste Wijse

voorsienige seer besckeijdene Heer en vrunden,

dese bekortende met d’ordinaire groete, verblijvend:

naar toewensinge van heijl en segen, onderstondt

VE. E=s Naburige vrundt en dienaren, was geteijkent

Robertus Past=brugge, Iacob van Ackersdijck,

Srimias van Vliet, Pieter van den Koorn,

Sodocus Cromhuijsz:, Rumphius, Abraham

Bouden, en Gerrit Hoost, in margine

Amboina aant Casteel Victoria den 20='

April 1683./

86

V

159