closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uEE. agtbaere omelck een leerm=r aldaer

te mogen geplaats werden, door dien dat hare

negorijen van wokam te verafgelegen is, om

hare kinderen aldaar in ’t school te senden

Waar mede naar nedrige, en gedienstige sub„

„mitatie verblive, E.E. Agtb: Heere, onderstond

UE:E: agtbaere altoos onderdanige, en

gehoorsame dienaeren, was geteijkent

Jacob Coretsz: en Sacharias Matthijsen

in margine op ’t Eijlandt arouw Wokam

den 1=en April 1683./

Aen d:E: Heer Gouverneur,

Willem van Zijll

E: Erntfiste, Achtbare, man

„haste wel wijse, voorsienige,

seer genereuse heere,

Mijn E: gebiedende Heer.,

130 p:s ledige sockels worden dese dient eenlijk tot geleijde van 130= Ledige

sockels die door den opperkoopm: mons=r Albertus

over gesonden

van Brengel, sijn g’eischt, bij seeker briefie,

door den quartierm=r van de Chialoep Hamb=

op eergisteren zijnde wonsdagh tusch en p=lo aij

en rhun. mij in passant met het retoerneeren

van

8