closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

ham

man

enige

van geseijde Chialoep ter handt gesteldt„

ende de wile de rantsoenen voor 'Tguarnisoen

aldaer,jen d’ Eer waardigh predikant gesebertus

Brakel om godes dienst te celebreeren,

was mede brengende, hebbe met gen=de

Chialoep, de noodigde quantith:t, niet kunnen

over senden, 'twelck met d’ eerste gelegenth:t

p=r Orangbaijen sullen trachten ’t Effectueeren,

Eijsch van 2 vaatjens

hier nevens gaan mede over twee ledige olij

lampolij

vatjens, uE=rs reverentelijk: versoekende met

genoemde, nat, tot Lamp licht ten dienst

dit Casteel gevult mogen werden, alsoo

daar van ontbloot zijn/

Joem om Papier.

Voorders versoeke mede uE=sts ons net wat

pampier belieft te gerieven, zoo om d’ affgeleijde

boekjes te Copiereren, als ander daagelix

gebruijk.,

hier mede.

E: Erntfiste, Aghtbare, mankaste, vromc,

wel wijse, voorsienige, seer genereuse heer,

UE=s E=s Gampt, die UE=s lief en Aengenaem,

zijn, de hoede Israels beboolen, laatende

verblijve, onderstond UE: E=s eer en dienst schuldige

dienaer was geteijkent Nicolaes de Camontaigne

in margine, den Casteel Revengie op P=o aij

den 7=en Maij A=o 1683.

verte

169