closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nt

Waar mede dese besluijtende, bevele uEE: agb:

in de goddelijke beschuttinge, en blijve onder

needrige salutatie VE.E:d Agb: onderstond

dienst=e schuldig en Ootmoedigen dienaer.

was geteijkent Iohannis de: Hartogh in margine

Conthoir den 10=en Meij A=o 1683:

Banda

Aan den E: Heer Willem van Zijll

Gouverneur en directeur, ende

den Raadt.

D: Erntfiste, weijse voorsienige

,Heer en Vrunden

Het voorleden jaar hebben wij uE: den 7: maert

met het schip Z: Zee tot desselffs geleijde een

briefie gesz: en 't zedert hebben wij van uE:

geen schrijvens bekomen, nu dient desen weder

’t schip Macasser is o op 14

tot geleijde van het schip maccassar, dat eerst

maert eerst ter Rheede ge„

komen van macasser

den veerthienden van dese maandt maert op

dese rheede ten anker gekomen is, naar dat

het door stran en donker weer sonder hooghten

te konnen nemen maccassar voor bij geseijlt,

in de boght van turata is aengekomen, van waar

het met veele moeijten tot hier toe zijn reijs ge„

„vordert heeft, haar Ed=le hebben ons geordonneert orde van Ed: Ho: Agtb:

voorn: schip met een rijst ladinge UE. toe te

verte

p

17