close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0451

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nt

Waar mede dese besluijtende, bevele uEE: agb:

in de goddelijke beschuttinge, en blijve onder

needrige salutatie VE.E:d Agb: onderstond

dienst=e schuldig en Ootmoedigen dienaer.

was geteijkent Iohannis de: Hartogh in margine

Conthoir den 10=en Meij A=o 1683:

Banda

Aan den E: Heer Willem van Zijll

Gouverneur en directeur, ende

den Raadt.

D: Erntfiste, weijse voorsienige

,Heer en Vrunden

Het voorleden jaar hebben wij uE: den 7: maert

met het schip Z: Zee tot desselffs geleijde een

briefie gesz: en 't zedert hebben wij van uE:

geen schrijvens bekomen, nu dient desen weder

’t schip Macasser is o op 14

tot geleijde van het schip maccassar, dat eerst

maert eerst ter Rheede ge„

komen van macasser

den veerthienden van dese maandt maert op

dese rheede ten anker gekomen is, naar dat

het door stran en donker weer sonder hooghten

te konnen nemen maccassar voor bij geseijlt,

in de boght van turata is aengekomen, van waar

het met veele moeijten tot hier toe zijn reijs ge„

„vordert heeft, haar Ed=le hebben ons geordonneert orde van Ed: Ho: Agtb:

voorn: schip met een rijst ladinge UE. toe te

verte

p

17