closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wijse

hren

a

175

E: Heeren.

den derde deser, is van maccassar verscheenen

’t schip Macasser op Boutheijn

op Bouteijn, het schip maccassar, met een

gearriveert.

lading van 222: Lasten rijst, en 35000: bossen

padij, om dan dien bodem niet lang op tehouden,

is mij geordormeert, den rijst die hier gereedt

lecht, aftescheepen, en 'tselve na geen verdere

jnsameling te laaten wachten, dat maar

alwaer eenlijck 14 lasten

op heeden is geladen geraakt met veertigh

rijs heeft bekomen

Lasten RRijst tegens veerthien rx: 'tlast,

uit maakende te samen rx: 560: ofte

ƒ1680: —. na int wijsen, vande nevens

gaande factura, en Cognoijsement, daar

ten Casteele Rotterdam op macassar, 't Comptoir

generaal, voor gedebeteert staat te werden,

Waer meede Eijndigen, blijven haar E=s na

mijn nedrige groeten, godes hoede bevolen

van mij, onderstondt haar E=s nedrige, en

willige dienaar. was geteijkent Will=m Eijkmans

in margine Inde negerij Bonteijn den 6=en april A:o 1683.s

H: E: Agb: Heere Gouverneur

Willem van Zijlt.

Mijn Heer

verte