closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Soo chen ontrent 10: uijren op ourien verschenen

zijnde hebbe ’t zeewaert jn ontrent 2. a 3: mijl

waters recht zuijden van ons gesien de hoeker

de Brandtgans, met vier Chialoepen, Zeilende

Z: W: en wel soo W: aen op welke Cours, soo veel

ik ’t begrijp, Roma off kisser, eerder als dammo

schijnt bestevent te zullen werden, waer 'tjacht

d’ chialoep wissingen ende Contingen, die k bij

dese vloot niet en sie, varen zijn, is godt bekent

k ben voorhaer nu te meer beducht, alsoo

'tgelijk ’'t uE:E. agb: bekent is, 'tsedert donderdagh

verleden een vinnigen storm gewoijeijt heeft

godt de heer wilse geleijden, en voorongemak

bewaren, dese soo in haast, om UEE. agb: daer

van kennis te doen, gesz: zijnde blyve na needrig

groete, onderstondt. V.E.E. agb:s ootmoedig dienst

schuldigen dienaer was geteijkent Iohannis

de Hartogh: in margine ourien den 23=e Meij 168.

Aen den Ed„e Heer Willem van Zijll

Gouverneur en directeur over de voorbreffelijke

Provintie Banda,

4

Ed: Erntfiste, Agtbare, Manhasti,

wel wise, voorsinige seer discrete,

ende genereuse Heer.

door