closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

den ontfanck van Rijx witte is geweest

5: 9/40: Lasten. en 194175: p=s Sagouw Cheramba

60: lb: het: 1000: p=s sulcx dat op 6: Lasten

ses maeten rijs en op 200000: 5825: p=s

Sagoe alhier te kort zijn ontfangen,

340 p.s ledige sockels

p=r Retoer deser Chialoep zende mede over 340: p„s

komen nu mede over

sedige sockels- doende met 260: d=os voor dato

â Costi gesonden 600: p=s tsaamen, welcker 2.

memorie tot naarright van den operkoopm:

hier nevens gaat,

mede een kleen werpancker

hier nevens zende mede een kleen werp„

’t geen gints op ’t riff gevist

is.

„ancker die ongevaar 2: jaaren geleden, in het

aanwesen van d’ Chjaloep volsingeijn, alhier

op 'trifft gebleven, en gisteren door mijn

lijffeijgen op gevist is,

hier mede Eijndigen

E: Erntfiste, Aghtbare, manhaste, wel

wyse, voorsienige seer genereuse heere UE: E=s

en die UE: E: Lief en aangenaam zijn de

hoede godes beveelende verblijve altijt

onderstont UE. E: eer en dienst Schuldige„

dienaar was geteijkent Nicolaas de Lamontaigne

in margine Ten Casteel Revengie op P=lo

aij den 17„e Iunij A=o 1683.

ira

Aan deE Heer Willem van Zijll Gouvern„r

en directeur deser Provintie Banda met den

Aankleeven vandien, neffens sijn E=s Aghtb:

Raadt

vert

M