closeTerug naar inventaris

Transcriptie

VEd=le Agtbarh=t seer nedrige, Geringen

ende alder onderdanigsten dienaer, was geteijken

Jacob de Haas. in margine Banda ter

Sterkte burien den 29=e Meij A=o 1683.

Ien d’E: Heer: Gouverneur

Willem van Zijll

F: P: antfeste. Achtbare man„

„haste, wel wijse. Voorsienige

genereuse, heer

Mijn E. gebiedende heere,

dese dient eenlijk om uE: Aghtb„ bekent te

maeken dat op voorleden, Saturdagh, zijnde 12„

deser maandt met de Chialoep de pissang, van

Costi vertrocken zijnde, ongevaar de klocke vier

uuren naar middagh voor dit Casteel arriveerde

en p=r Orangbai eenlijk: krees en speck. nevens

vermits onstuijmigs weer is

eenelijk ’t vlees, en speck uijt

andere kleenigheden hebben kunen lossen, alsoo

de Chialoep Piessangh voor

’t Casteel Revengie gelost

de Chialoep wegens, 't quaat weer niet langer

aan houden konde, dier halven in de Slaapers

ged=e Chialoep heeft mede

in slapers baij moeten anke„

baijlen ancker is gegaan, alwaar op mandagh

ren.

en dinsdagh hem van zijn verder laadinge van

rijs en sagoe ontlost hebben, dogh met groote

moeijte vermits hen onweer, en geduurigh

regen

den

12

1