closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

vijse

generau

den

Van

A

gecommitteerdens Expres gevisiteerde plaats

gemaakt werden te meer, vermits ons

Corps duguard vergaan, den krankbesoeker

huijs van de witte mieren, opgegeten en den

schoolm=rs d=o met ontelbaare stutten voor

het vallen onderschraaght, is 'twelk ge„

„samentlijk nootsaakelyjke reparatie is

vereijsschende,

senden VE. Aghtbaarh=ns mits deesen een kloeke

mans slaaf, die voor de E. Comp=e ten bedrage

van 25: rx: ingekoght is, zijnde die selfden

gaft, die des naghts voor het vertrek van de

chialoep, de pissang, het slot van de boeijens

geopent hebbende geeschapeert was, soo de E.

Comp=s met sulke slaven gedient is, soo

gelieven VE. Aghtb: ons te versorgen, met ettelijke

groote gommen, vermits sonder de selve, het

alhier onmogelijk is, een eenige slaaf te

konnen ruijlen, wel is waar, dat hier nogh

2: gommen tot koopmanschap p=r transport

overgenomen zijn berustende, dogh zijn te klijn

om tegens slaven te konnen getrocqueert

werden,

versoeken ook te mogen versorght werden, met

een bequaam slot voor onse boeij, alsoo dat,

't geen wij tegenwoordigh hebben, met een spijker

ja een stuckje hout kan geoopent werden,

en vervolgens geen de minste verseekering

verte

181