closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor de ingekoghte slaven alhier is, ten waard

VE: Aghtb: geliefden in tewilligen dat, door

d'inlanders alhier op E. Comp=s reecq„ mogten

houren

een stroncq laten maken, 't geen voor een klijnigl:

soude konnen geeffectueert werden,

den stant van kerk en schoole is VE. aghtb„

ongetwijffelt door de E. gecommitteerdens Largo

geadviseert, als zijnde de school alhier met 34:

kinders, waar onder 25: gedoopte versien, en staat,

nogh dagelijx meer en meer aantegroeijen, dogh de

bejaarde Christenen zijn vrij wat traag, in het

Trequenteeren van de dagelijkse gebeeden, en sondags

godts dienst, niet tegenstaande de Continueele ver„

„maningen, ende dreijgementen, die haar door ons

werden voorgehouden, aangesien dit quaat, door

toelating van onse precesseurs soodanig is, ingekrop

dat met geen soetighijdt daar uijt te krijgen is,

weshalven versoeken VE. Aghtb: gelieven een geringe

boete te ordonneeren, voor de naarlatige, twijffelen

niet, of dat soude meer profiteeren als de geduurig

vermaningen

den schoolm„r van Wammer rapporteert, hoe de

schoolkinderen aldaar tot het getal van 18: zijn

aangegroeijt, sijnde de ouders allesiws geneegen,

haar kinderen in de Christelijke religie te laten

onderwijsen, dogh sij selfs, vermits sig inbeelden

seer

m