closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Fallacksa

zonder

rust

in

er mij

selalou

ngedoopt

19

bber

ge

uitlijcke

ensaem„

u oock

ude

te

i, ten

ge

manden

gevalle

en: zoo ’t gevielt dat d’E. Comp„es vaertuijgen

omtrent dese eijlanden mogte in vergelegenth„t

van brandthoudt, water Etc:a, geraken zullen

wij hun geern helpen

wat dese natie aengaet en die genegen zijn

tot den h: doop, kunnen daer toekomen, en:

zoo niet sullen, en konnen wij haer niet Constringeren

zoo hebbe ik Lourents pais omtrent mijn dienst

dus verre g’advanceert dat jegenwoordigh met

s huijsvrou van Cornelis fallachoor 8: persoonen

bequaem, en. genegen zijn om gedoopt te

werden, en. zoo toekomende jaer een predikant

met s Comp„s vaertuijgen herwaerts mogte

komen, tot uijtvoeringe, zijns ampt, ende

de opgem„ personen te dopen, werd aen UE=s

goede geliefte gedefereert, dogh zijn de

temmbers niet dan schelmen te hoop, en

hebbe ik noijt diergelijke aert van menschen

gekent, zonder anders,

Namen der persoonen dewelke in Banda gedoopt

zijn

Ternnoar ---onthoir.

matheus

warat.,

hendrick

kelij

Jacob

Sabeot

pait —. p=lo aij

Salmon

ratserangh

abraham

d

187