closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mer

jammer en onverandwoordelijk is, dat

men sComp=s met godt, en bloet soo dier

vercregen gezagh en agtbaarheijd soo weijnig

schijnt ter herten te trecken, dat men Liever

als tot Arouw, Jaren aenden anderen daar

vast wat -enterende met schrijven en

vrijven inde weer soude willen sijn, dan

met de vereijste dadelijk: middelen ons door

god almagtig. en onse h=rn meesters ten

dien eijnde wel voornamentlijk ter hand

gestelt 'twelck met sloffen, te schendigh

verwaarhoost, en verminkt werd.,

Willem verhopen, dat de javaanse bode, en Ligt

meerder andere vaartuijgen, die weder naar

Banda mede mogte op geduwdt sijn geweest,

alten Eersten en sonder eenig tijd verleth, den

Cap=n Cromhuijsen weder sullen naar ge„

„souden sijn

zijnde het aenslaan van dat Boutons off

Bougis vaartuijg tot Catalockie op Goram

wel naar behoren, en't ware belang der

EComp=e geschiet, en is die rijs en padij

nog wenschelijk gecomen, gelijk ook de

nader aengebragte 262: Lasten rijv en 35000

verte

d

29

wegens ’t aengeslage Boutons

aartuijgh op Goram.