closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is, en

isscher

Nanhaff

runder

ens de

1. p=r de

an

ge

Damme gehoort daer uijt ligten, en op de

Chialoep Vlissingen, ende de galei over=

schepen, om van hier regt door onder d’ Eij=

landen langs direct naar Samme over te laten

steken, zijnde dit nu de derdemael dat desen

brieff en bijlagen naer uE: E: afgegaan, en tot

twee keren door ’t harde weer als boven

gesegt, te rugh zijn komen deijnsen, wij

willen hoopen dat de selve met dese togt in

behoude haren magh geraecken

Waer mede

Eijndigende bevelenwe uE: E=s benevens

Comp=s hoogwigtigen ommeslagh is godes

bewaringe, en wij blijven naar onse vrun=

delijcke groote, onderstond uE: E=s goede

vrund, en Dienaeren, was geteijckent Roberbus

Padtbrugge, Toromias van Vliet, Rumphius,

Fransois vande Schuere, en Abraham

Veckens, in margine stond, Amboina aan

’t Casteel Victoria den 29=' Maij A=o 1683.

Aan d’E: Heer Gouverneur

Willem van Zijll

E: Erntfeste, agtbaere, Manhaffe, wol

wijse, voorsienige, en seer genereuse Heere.

Mijn E: gebiedende Heere.

aw

213