closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nader Reques van den

gedetineerden perkbesitter

Isaak Jacobs.

lichten, en sijn wijders gecommitteert d’ S=rs

Adriaan Van Rooijen fiscael, en S=r Cornelis Stusl,

Winckeker, om alhorens na tezien wat haer

suppl=r van gemelte Bastiaan Pietersz:

effective is compoterende

Jnsgelx:s verscheen mede in Rade, de huijsvrouw

vanden gedetineerden perckbesitter Jsaek

Jacobs Exhiberende ’t onderstaande

Request

Ven den E: Heer Willem van Jist

gouverneur, &=a

De

Heeft met schuldige Eerbiedicheijt, en behoor„

„lijke reverentie tekennen, UE: a: gants

verplichten dienaer Jsaak Jacobsz: van

Een der Vrijborger en perkenier aldaer,

Jegenwoordigh E Heeren gedetineerden

in 't Casteel Belgica, hoe dat door onwilligh=t

van meest alle zijn slaven door eenige

moeijte die zij onder den anderen met haer

na buyjrs slaven hebben gehad, waer aff hij

suppl:t vermits zijn detentie de oorsaek niet

recht kan te weten comen, ende hij suppl=t

hier door groote schade comt te lijden, gelijk

als hem suppl:t verscheijde malen van sijn

Huijsvrouw mermje en. eenige getrouwe

shaven