closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2391.

slaven werdt gerapporteert, daer bij

komende dat zijn suppl=ts mermje beducht

zijnde voor diergelijke onheijlen meer

weijgert langer op sijn perck te wonen,

om op alles toesicht te nemen, en sijn huijsv:

door d’onwilligheijd vande slaven ook

bevreest is, daer langer te blijven, als

niemand hebbende die haer verdedigen

Can, waer door hij suppl:t niet anders

te gemoet ziet als dat alles in runne

sal geraken, ende tot zijn groote schade

en naerdeel sijn perk bedorven, de bomen

ende specerijen verwaerloost werden

sullen, ende sijn slaven komen wegh

telopen /. soo keert hij suppl:t hem tot d’

E: H=r gouvern=r en Achtb: Raad

demoedelijk versoekende het haer E:

gelieven in consideratie te nemen,

ende hem dierhalven gelieven uijt sijn

detentie telargeren, en. in sijn perck

om op alles acht te nemen, en gen:t

schade te verhoeden, woonen laten

ter tijt de vruchten vergadert, wel

ingesamelt, ende aen d’E: Comp:

gelevert zijn, wel te vreden zijnde

(zoo het Haer E: Achtb: gelieste was:)

een wacht om op hem tepassen, van

soo veel soldaten en. een officier, als

Het d’E: H=r Gouvern=r en Achtb:

DEs