closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uijtgegeven, versien tewesen, op pene dat

de geene welke dese ordre niet na en

komt, en geattrappeert werdende

door de wagten, zullen voor d’ eerste mael

strengelijk gelaerst en de tweede mael

aende passer gegeeffelt, en de derde„

mael na gelegentheijd van zaeken

swaerder aenden lijve werden gestraft,

'twelck vast gestelt is/

't welck dusdanigh g’arresteert, en

vastgestelt is/

Aldues gedaan en goed gevonden Banda

nassauw datum Ut Supra was

geteijkent Willem van Zijll Albert

Van Breugel, Johannes de Hartogh,

Adriaan Van Rooijen, Cornelis Stusl

en Pieter Kraan

Dingsdag 9=e maart A„o 1683:/

reed binnen den Boekhouder, en

gewesen Subalteri Hooft ten Comptoire Barent Copobtineert

zijn vrijdom./

Ourien S=r Barent Con, versoekende

overmits een specerij perck gekoght

heeft, en sijn plaets weder met een

ander minister is gesuppleert, dat

le

A

29