closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een

2

raporten verstaagdat daar uijt bij

nacht 10 â 12 stucken aan landt

gebragt en nevens eenige volck

den ouden koningh tot zijn dienst

toegevoeght waaren, hadde

mede gesien soo haast op onse

scheepen eenige beweginge omte

landen als anders geschieden, dat dan

d’ engelsen aanstonts den vijandt

sulx met schieten en zeijnen

waar schouden

sesden dat het schip Europa eenige

dagen naa zijn aankomste voor

bantam waren gekomen M=r switting

wegens d’ engelse, combale vande

france, en laubert van deese comp=e en

voor gevende gesonden te zijn

wegens der ouden coninck om

te vernemen wat de reedenen

van haar comste met soo veel

mailitaire magt voor bantam

waren die zij geantwoordt hadden

datse een brieff aan d’ Ed=le heer

Gouvern=r gener=l en d’ Ed=le h=ren

raaden van Jndia hadden om aanden

ouden coninck te bestellen en sulx„

op haar eerste verscheijninge aan

den boom bekent maakte, met

welck antwoort die gecommiteer„

dens van boort naar tirtiassa waren

vertrocken.

Ten sevenden na dit gepasseerde waren

de voorsz gecommiteerdens nevens

eenige